Chương trình định cư

Định cư Canada 2

Agri-food Pilot Program

Chương trình Agri-food Pilot (AFP) là Chương trình được thành lập để giúp giải quyết nhu cầu lao động của ngành nông nghiệp thực phẩm Canada bằng cách cung cấp...

Newlife Immigration Canada

ATP – Atlantic Immigration Program

Chương trình ATP-Atlantic Immigration Program là Chương trình được thành lập để giúp giải quyết những thiếu hụt về nguồn lực mà các tỉnh bang thuộc khu vực Đại Tây...

Saskatchewan Experience Stream

Saskatchewan Experience Stream là một trong những chương trình đề cử của tỉnh bang Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP), yêu cầu ứng viên phải có lời mời làm việc từ một...

BC PNP – Semi Skill

BC PNP Semi skilled là  chương trình đề cử tỉnh bang của British Columbia (BC PNP) không thông qua Express Entry. Khi nhận được đề cử cấp tỉnh, ứng viên phải...

Bang British Columbia

BC PNP Express Entry Skilled Worker

BC PNP Skilled Worker là chương trình đề cử tỉnh bang của British Columbia (BC PNP) dành cho Skilled Worker - lao động lành nghề, gồm 2 diện BC PNP Skilled...

chương trình định cư Canada

Express Entry – Federal Skilled Trade

Express Entry, nói một cách đơn giản, đây là một hệ thống điện tử mới mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng để...

Chương trình đề cử tỉnh Bang Manitoba

Express Entry – Canadian Experience Class

Express Entry, nói một cách đơn giản, đây là một hệ thống điện tử mới mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng để...